Revisant CycloCat: què és i quina és la idea que hi ha darrere?

La misió del CycloCat és forta, clara i viva: ser el constructor de rutes ciclistes més segur de Catalunya.